administrative område niveau 5 i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:10:56

Desværre, der er ingen steder i Uganda

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

St. Francis Students Community Center

Kampala
point_of_interestLæs mere

Kyte Motors

omar mohammed matovu nakasero kampala, Uganda., Kampala
point_of_interestLæs mere

Producer Music Musasizi

Dream STudios Conta Africa, Kampala
point_of_interestLæs mere

Simba Automotives Limited

Plot No. 84, Kira road Opposite City Oil Petrol, P.O.Box 24281, Kampala - Uganda, Kamwokya - Kampala, Kampala
bicycle_storeLæs mere

Restaurant

Humphrey's Diner

Makerere kagugube opp Pearl View Hostel between Nana & LDC, Kampala
restaurantLæs mere

China Plate Kitchen Restaurant

Kampala
restaurantLæs mere

Luwombo Restaurant Kamwokya

Kampala
restaurantLæs mere

Tøjbutik

fanaa fashions

1st floor, next to the rising voices, tuffnal drive, kamwokya, kampala., Kampala
clothing_storeLæs mere

Da Hustlas

University Plaza, Wandegeya Bombo Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

kattyz boutique makindye

mubutu road- makindye Mobutu Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

Viva Fashions

Kimathi Avenve, Labonita Building, Kampala
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning