Bageri i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
01:19:57

BBROOD Acacia

Acacia Mall Ground Floor, Kampala
bakeryLæs mere

Divine Touch Bakery & Confectionary Ltd

1878, Bukoto Kisasi Road, Kampala
bakeryLæs mere

Hot Loaf Bakery

Bombo Road, Kampala
bakeryLæs mere

Hot Loaf confectionery

Kira Road, Kampala
bakeryLæs mere

Ssewagudde Quality Confectionery

Ssewagudde Alawi Nansanab Kibuloka Hoima road, Uganda., Kampala
bakeryLæs mere

Yaya Cakes and Bread

Access Road, Kampala
bakeryLæs mere

Hotloaf Bakery

Plot # 89 Jinja Road, Kampala
bakeryLæs mere

Hot Loaf Bakery

Plot 89 / P.O Box 2283 Jinja Road, Kampala
bakeryLæs mere

Shoprite Lugogo

Lugogo Mall Cnr Lugogo Bypass &, Jinja Road, Kampala
supermarketLæs mere

The Bread and Cake Shop

Dewinton Road, opposite National Theater parking space De winton Street, Kampala
bakeryLæs mere

Bloven cakes

Plot 17/19 Kampala Road, Kampala
bakeryLæs mere

GN Confectioneries

Ntinda Road, Opposite Ntinda Primary School/P.O. Box 7114 Ntinda Road, Kampala
bakeryLæs mere

CakeSouq

Uganda, Ntinda Road, Kampala
bakeryLæs mere

Bread Bakery

Sir Apollo Kaggwa Road, Kampala
bakeryLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning