Bar i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:29:08

BNK Bar and Resturant

Kampala
barLæs mere

Wink bar ànd resta5

35 Sixth Street, Kampala
barLæs mere

Yellow Bar

Old Kira Road, Kampala
barLæs mere

Breezy Bar

Kamwokya, Kampala
barLæs mere

KAMWOKYA CENTRE RED LOTUS BAR AND LOUNGE.

Kamwokya, Kampala
barLæs mere

Glaciers Bar & Restaurant

83 Bukoto Street, Kampala
barLæs mere

Arena One Sports Bar and Grill

8 Bukoto Street, Kampala
barLæs mere

Arena1 Sports Bar & Grill

Kisimenti, Kampala
barLæs mere

Cosmo Bar & Lounge

Kisimenti, Kampala
barLæs mere

Mudi's

Kyebando Ring Road, Kampala
barLæs mere

New MK Pub

Kyebando, Kampala
barLæs mere

Rumor Bar, Restaurant & Health Club

Moyo Close, Kampala
barLæs mere

Rook Bar

Moyo Close, Kampala
barLæs mere

H20 Lounge and Restaurant

Kitante, Kampala
barLæs mere

H2O Lounge and Restaurant

B, 13 Sixth Street, Kampala
barLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning