Skønhedssalon i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:38:33

TONIZ BARBER SHOP

Kamwokya, Kampala
beauty_salonLæs mere

FIONA'S BEAUTY SALON

Kibuli Mutajazi, Opposite Total, Kampala
beauty_salonLæs mere

Crown bridal centre and beauty parlour

Rubaga road Upper Mawanda Road, Kampala
beauty_salonLæs mere

Queen Latifar Beauty Salon

Abayita Abaiiri,opposite coke depot/barclays bank Prince Charles Drive, Kampala
beauty_salonLæs mere

r and c beauty touch

41 Bukoto Street, Kampala
beauty_salonLæs mere

Sparkles Salon

Acacia Mall First Floor, Kampala
beauty_salonLæs mere

Aisha Salon

3, Cooper Road, Kampala
beauty_salonLæs mere

Zziwa Hair Studio

Cooper Road, Kampala
beauty_salonLæs mere

Lugave Beauty Saloon

Kyebando, Kampala
beauty_salonLæs mere

o and j beauty

Opposite UCU Mukono, Kampala
beauty_salonLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning