Bog butik i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
00:38:19

NewDay

Acacia Mall Ground Floor, Kampala
book_storeLæs mere

Aristock Booklex Acacia Mall Branch

Acacia Mall, Sturrock Road, Kampala
book_storeLæs mere

Aristoc

Acacia Mall First Floor, Kampala
book_storeLæs mere

BOOKSHOP AFRICA

MARTIN ROAD PLOT 9A Nkiizi Road, Kampala
book_storeLæs mere

Jokanya Bookshop

Wandegeya Road, Kampala
book_storeLæs mere

Aristoc Booklex Limited

P.O.Box 5130, Kampala
book_storeLæs mere

together we can stand bookshoop

Maria galleria level 3 Luwum street Luwum Street, Kampala
book_storeLæs mere

TBC Africa Limited

Plot 2-4 Wampewo Avenue, Kampala
book_storeLæs mere

Christ Embassy Bookshop

Bombo Road, Kampala
book_storeLæs mere

Paulines Book and Media Centre

P.O Box 4392 Kampala / Plot 57 Kampala Road, Kampala
book_storeLæs mere

St. Pauls Bookshop

Kampala Road, Kampala
book_storeLæs mere

Mukono Bookshop Printing & Publishing Co. Ltd

Plot 4 / P.O. Box 7 Pilkington Road, Kampala
book_storeLæs mere

La Fontaine Bookshop

102, PARK ROYAL BUILDING, Colline House, 1st Floor Buganda Road, Kampala
book_storeLæs mere

Uganda BookShop

Plot 4, Colville Street, Kampala/PO Box 7145, Kampala, Uganda Colville Street, Kampala
book_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning