Bilforhandler i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
00:38:46
TATA (U) Ltd.

TATA (U) Ltd.

Plot 52 Lugogo By-Pass, Kampala
car_dealerLæs mere
Mazzi Motors. Dealers In New & Used Quality Vehicles

Mazzi Motors. Dealers In New & Used Quality Vehicles

Lumumba Avenue, Kampala
car_dealerLæs mere
African Auto City
BE FORWARD UGANDA Kampala Bond Yard Office CADAM ENTERPRISES LTD.

BE FORWARD UGANDA Kampala Bond Yard Office CADAM ENTERPRISES LTD.

Plot 4A-6A, Naguru(Off, Lugogo By-Pass, Kampala
car_dealerLæs mere
Autolink BOND
Victorius Car Bond

Victorius Car Bond

Mapabana Road, Kampala
car_dealerLæs mere

Serebe Autos

Banda, M 104 Jinja Road, Kampala
car_dealerLæs mere
MOTORCARE Nissan Uganda

MOTORCARE Nissan Uganda

Plot 95, Jinja Road/P.O. Box 12704 First Street, Kampala
car_dealerLæs mere
Kampala Nissan Ltd

Kampala Nissan Ltd

Plot 32 / P.O Box 2692 Yusuf Lule Road, Kampala
car_dealerLæs mere
SBT Uganda

SBT Uganda

Conrad House , ground floor ,Plot 30 ,, Opposite Shell Jinja road, Kampala
car_dealerLæs mere

BE FORWARD UGANDA Jinja Road Office (Nagoya CO., LTD)

Conrad House, Plot 30 Jinja Road, Plot 30 Jinja Road,, Kampala
car_dealerLæs mere
Walusimbi's Garage - Toyota distributor

Walusimbi's Garage - Toyota distributor

Plot 13/15, Dewington Road/P.O. Box 1148 De winton Street, Kampala
car_dealerLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning