biludlejning i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
15:09:47

Bukoto Special Hire Stage

Bukoto Kisasi Road, Kampala
car_rentalLæs mere

Metro Taxi & Services Ltd.

Plot 51 / P.O Box 25748, Kampala
car_rentalLæs mere

24-7 Cars

Plot 3/5 Bombo Road, EMKA House/P.O. Box 4805 Bombo Road, Kampala
car_rentalLæs mere

Alpha Rent a Car

Nakasero, Kampala
car_rentalLæs mere

Gorilla Safaris Uganda limited

Plot 10 Ternan Avenue Nakasero, Kampala
travel_agencyLæs mere

Fortune Impex (U) Limited

Wilberforce Twebaze P.O Box 36050, Located in Muyenga Rest Corner Stage Yusuf Lule Road, Kampala
car_rentalLæs mere

Muto Cars

Mabirizi Complex Buganda Road, Kampala
car_rentalLæs mere

Satguru Travel and Tours

Colville Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

Expedient Car Hire Kampala Uganda

Kampala
car_rentalLæs mere

holiday car rentals

raja chambers 1st floor Rm 25 Parliamentary Avenue, Kampala
car_rentalLæs mere

Car Rentals Africa Limited

Colville Street, Kampala
car_rentalLæs mere

Holiday Car Rental Services

Plot 3 / P.O Box 26330 Parliamentary Avenue, Kampala
car_rentalLæs mere

Self Drive Car Rental And Tours

Kampala Road, Kampala
car_dealerLæs mere

Special Hire

Namirembe Road, Kampala
car_rentalLæs mere

Rent A Driver Uganda

Mbogo Road, Kampala
car_rentalLæs mere

WhereIsMyTaxi-Equick Uganda

Nsambya, Kampala
car_rentalLæs mere

Buy and Sale Company

Twine James Plot 14, Lumumba Avenue, Kampala, Uganda., Kampala
car_rentalLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning