Bilreparationer nær ved 0.3456, 32.585347

Åben kort
Lokal tid:
01:21:56

LLumar Window Films

Plot-41 Kira Road, Kampala
car_repairLæs mere

Simba Automotives Limited

Plot No. 84, Kira road Opposite City Oil Petrol, P.O.Box 24281, Kampala - Uganda, Kamwokya - Kampala, Kampala
bicycle_storeLæs mere

City Tires

John Babiha (Acacia) Avenue, Kampala
car_repairLæs mere

Isuzu Mac East Africa Limited

Industrial Area, Kampala
car_repairLæs mere

Ddungu Auto Spares

Nakivubo Road, Kampala
car_repairLæs mere

Carspa Uganda

Ntinda Nakivubo Road, Auto Centre Arcade, Room T:31, Kampala
car_repairLæs mere

Priamitt Enterprises

Kampala Road, Kampala
car_repairLæs mere

Blue Sky International Limited

Plot 56 / P.O Box 9549 Sixth Street, Kampala
car_repairLæs mere

Ali Agencies Limited

Nakivubo Road, Kampala
car_repairLæs mere

SUPERTEX APA CO. LTD

ROOM 36, MACKAY SHOPPING CENTER, PLOT 15/16, MACKAY ROAD, Kampala
car_repairLæs mere

Fontana Auto Parts Uganda Limited

Plot 10/18 Industrial Area/P.O. Box 4012, Kampala Seventh Street, Kampala
car_repairLæs mere

Roliat Service Station

Plot 1/13 Jinja Road Next to Eagen House/ P.O.Box : 3446, Kampala, Uganda A 109, Kampala
car_repairLæs mere

City Retread

Plot 98 / P.O Box 10022 Sixth Street, Kampala
car_repairLæs mere

City Tyres Nasser Rd

Nasser Road, Kampala
car_repairLæs mere

Real Task Agencies Ltd

P.O.Box 744 Kampala / Plot 69 Nasser Road, Kampala
car_repairLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning