Tøjbutik nær ved 0.345021, 32.587434

Lokal tid:
09:30:35

House Of Nana

Kyaggwe Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

Nuulus Boutique

Katanga Pedestrian Path, Kampala
clothing_storeLæs mere

trends

Wandegeya makerere University branch off, Kampala
clothing_storeLæs mere

St. James Domiciliary Home

kasubi Uganda, Kampala
clothing_storeLæs mere
Sylvia Owori

Sylvia Owori

Garden City Mall, Shop 6, Third Floor, Yusuf Lule Road/P.O. Box 5321 Yusuf Lule Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

KOSE AND BROTHERS CHILDREN AND MENS WEAR

KALERWE GAYAZA RD OPP SHELL MAWANDA RD Gayaza -Kampala Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning