Tøjbutik i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
01:27:54

fanaa fashions

1st floor, next to the rising voices, tuffnal drive, kamwokya, kampala., Kampala
clothing_storeLæs mere

Da Hustlas

University Plaza, Wandegeya Bombo Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

kattyz boutique makindye

mubutu road- makindye Mobutu Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

Viva Fashions

Kimathi Avenve, Labonita Building, Kampala
clothing_storeLæs mere

Juliana's Classic Boutique

Seguku town entebbe road Kampala - Entebbe Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

Farouk's Boutique

Located in makidye opposite molly and paul high school makidye, Kampala
clothing_storeLæs mere

Kampala Fair

Plot 50 Bukoto St., Kampala
clothing_storeLæs mere

4Zee Fashions

83 Bukoto Street, Kampala
clothing_storeLæs mere

kala garments

Nabukera arcade shop no.g15, Kampala
clothing_storeLæs mere

Faz Creations Uganda Limited

Kampala
clothing_storeLæs mere

Bata Uganda, Acacia Mall Branch

Sturrock Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

Mr.Price, Acacia Mall Branch

Sturrock Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

Lady D

Acacia Mall Ground Floor, Kampala
clothing_storeLæs mere

Bold

Acacia Mall First Floor, Kampala
clothing_storeLæs mere

Black Abba

Acacia Mall First Floor, Kampala
clothing_storeLæs mere

Woolworths

Acacia Mall Ground Floor, Kampala
clothing_storeLæs mere

Definition

Acacia Mall First Floor, Kampala
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning