Tandlæge i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
15:08:49

Esnan Dental Clinic

Plot 48 Bukoto Street, Kampala
dentistLæs mere

Turkish Kiper Dental Clinic

62 Bukoto Street, Kampala
dentistLæs mere

Dental Trendz

12, Deal House, Plot 38-40/P.O.Box 33784 Kampala Road, Kampala
dentistLæs mere

Sinai Dental Practice

Cooper Road, Kampala
dentistLæs mere

Dental World Clinic

P.O.Box 435 Prince Charles Drive, Kampala
dentistLæs mere

Codeclinic

29 Kira Road kamwokya(KCC Flats), Kampala
dentistLæs mere

Kays Dental Clinic

Plot 56, Kanjokya Street, Kampala
dentistLæs mere

Denture Care Centre

Plot 119 Kira Road kamwokya, Kampala
dentistLæs mere

Old Mulago Dental Clinic

Lower Mulago Hill Road, Kampala
dentistLæs mere

Sasil's Dental Clinic

Plot 64A, Prince Charles Drive/P.O. Box 5482, Kampala Prince Charles Drive, Kampala
dentistLæs mere

Nelson Dental Clinic

Lugogo By-Pass, Kampala
dentistLæs mere

Kalerwe Dental Services

Gayaza Road, Kampala
dentistLæs mere

Bhandari Dental Care

Lugogo Bypass Road, Plot 62B1, Lugogo Plaza (Nanjing Hotel), 1st Floor, P.O.Box 4555, Kampala
dentistLæs mere

Sokana Dental Clinic

Haji Musa Kasule Road, Kampala
dentistLæs mere

Kadic Dental Clinic

Kira Road, Kampala
dentistLæs mere

Impressions Dental Clinic

Coral Crescent, Kampala
dentistLæs mere

Keep28 Dental Clinic

Bukoto Kira Road, Kampala
dentistLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning