Ambassade i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
01:33:40

U.S. Residence

Prince Charles Drive, Kampala
embassyLæs mere

British High Commission Kampala

Plot 4 / P. O. Box 7070, Kampala
embassyLæs mere

Consulate of Ghana

P.O Box 30611 Kololo Hill Drive, Kampala
embassyLæs mere

EMBASSY OF ETHIOPIA

27A Prince Charles Drive, Kampala
embassyLæs mere

Embassy of Algeria

P.o.Box 4025, Kampala John Babiha (Acacia) Avenue, Kampala
embassyLæs mere

Embassy of China

Chinese Embassy in Uganda,, Kampala
embassyLæs mere

Embassy of Egypt

P.o.Box 4280 Kololo Hill Drive, Kampala
embassyLæs mere

Embassy of the F.D.R.Ethiopia

27 Prince Charles Drive, Kampala
embassyLæs mere

Embassy of Germany

Philip Road, Kampala
embassyLæs mere

IRAN EMBASSY,UGANDA

Kololo Hill Drive, Kampala
embassyLæs mere

ETHIOPIAN EMBASSY

Prince Charles Drive, Kampala
embassyLæs mere

Embassy of Italy

Kyadondo Road, Kampala
embassyLæs mere

Indian High Commission

11 Kyaddondo Road, Kampala
embassyLæs mere

The Royal Embassy Of The Kingdom Of Saudi Arabia

Kampala
embassyLæs mere

Kenya High Commission

Lower Kololo Terrace Road, Kampala
embassyLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning