Finansiere i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:19:37

St. Francis Students Community Center

Kampala
point_of_interestLæs mere

Kyte Motors

omar mohammed matovu nakasero kampala, Uganda., Kampala
point_of_interestLæs mere

Producer Music Musasizi

Dream STudios Conta Africa, Kampala
point_of_interestLæs mere

Simba Automotives Limited

Plot No. 84, Kira road Opposite City Oil Petrol, P.O.Box 24281, Kampala - Uganda, Kamwokya - Kampala, Kampala
bicycle_storeLæs mere

fanaa fashions

1st floor, next to the rising voices, tuffnal drive, kamwokya, kampala., Kampala
clothing_storeLæs mere

Dream Africa School - Kamwokya

Kampala
schoolLæs mere

THE WISE ENTREPRENEUR

jinja Off Mawanda Road, Kampala
point_of_interestLæs mere

Future Hope Primary School

Kamwokya, Kampala
schoolLæs mere

CONCORD EXPRESS TRAVEL LTD

Plot no.6 Entebbe Road Kamu- Kamu Plaza 2nd Floor Off Mawanda Road, Kampala
point_of_interestLæs mere

Ntege youth empowerment center

Zana near round about on Entebbe road Kampala - Entebbe Road, Kampala
point_of_interestLæs mere

HOTSPOT COMPANY UGANDA

Rubaga Rd Off Mawanda Road, Kampala
point_of_interestLæs mere

Timeline Studios

Kamwokya, Kampala
point_of_interestLæs mere

Dedans Video Library

Market Square Market Square Road, Kampala
libraryLæs mere

Maria's Major Boutique

Off Gadaffi Road, Tuskys Supermarket Building, Kampala
point_of_interestLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning