Tankstation i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:46:16

City Oil Petrol Station

Kira Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Singapore Business Centre

Katego Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Kyebando Fuel

Kisingiri Street, Kampala
gas_stationLæs mere

Total Bukoto Service Station

Kiwana Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Crane petrol station

Binaisa Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Shell Petrol Station

Yusuf Lule Road Kira Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Shell Petro Station

Binaisa Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Total Petral Station

Gayaza -Kampala Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Hass Petrol Station

Katanga, Kampala
gas_stationLæs mere

Total Petrol Station

Sir Apollo Kaggwa Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Oryx Petrol station

Bukoto Kisasi Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Shell petrol station

Mawanda Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Shell Petrol Station

Bombo Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Petrol Station

Mugazi Awongererwa Road, Kampala
gas_stationLæs mere

Gapco - Wandegeya

Katanga, Kampala
gas_stationLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning