Biograf i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
00:38:01

Century Cinemax Acacia Mall

Kampala
movie_theaterLæs mere

Makeshift Video Hall

Binaisa Road, Kampala
movie_theaterLæs mere

D&A Video Library

Kyebando - Kisalosalo Road, Kampala
movie_theaterLæs mere

Dribo's Take Away & Movie Center

Wandegeya, Kampala
movie_theaterLæs mere

Cinemax

Makerere Hill Road, Kampala
movie_theaterLæs mere

Planet Earth Video Hall

Nabweru Road, Kampala
movie_theaterLæs mere

Moviemart Entertainment

ogwar steven banda, Uganda., Kampala
movie_theaterLæs mere

Sky Blue Home Entertainment

13 De winton Street, Kampala
movie_theaterLæs mere

Sammy's Movie Library

Ntinda - Kisaasi Road, Kampala
movie_theaterLæs mere

Movie Centre Kampala

Ben Kiwanuka Street, Kampala
movie_theaterLæs mere

Green hill Academy main hall

Mbogo Road, Kampala
movie_theaterLæs mere

Nice Time Video Hall

Prince Badru Kakungulu Road, Kampala
movie_theaterLæs mere

Kibuli main hall

Kibuli Secondary Road, Kampala
movie_theaterLæs mere

Mperwerwe Cinema Hall

Gayaza -Kampala Road, Kampala
movie_theaterLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning