Museum i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
01:29:29

Njola Impressions

Old Kira Road, Kamwokya
museumLæs mere

Africa DataEdge Limited

Kanjokya Street, Kampala
museumLæs mere

Uganda National Museum

Kira Road, Kampala
museumLæs mere

Pathology Museum

Upper Mulago Hill Road, Kampala
museumLæs mere

Bright Future Tours Uganda Ltd

Kampala
museumLæs mere

BPC

1222, Nkrumah Road, Kampala
museumLæs mere

Uganda Museum Supreme Council Headquarters

Kampala
museumLæs mere

ST. Balikuddembe Shrine

Plot 240 Kam
museumLæs mere

Afriart Gallery on 7th

110/112 Seventh Street, Kampala
museumLæs mere

Alice Kabejja

Kyambogo, Kampala
museumLæs mere

Kiweewa Tombs, Masanafu

Masanafu
museumLæs mere

Mengo Museum of Religion

Mengo Archdeaconry
museumLæs mere

The African Wings Art Studio

Ndagire Road, Kampala
museumLæs mere

+256Rama Art Studio

Kireka Kamuli, Kampala
museumLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning