Politi i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
15:22:31

Mawanda Road Police

Mawanda Road, Kampala
policeLæs mere

Kira Road Police Station

Central Kampala
policeLæs mere

Kira Road Police Station

Kampala
policeLæs mere

Kyebando Stage Police Post

Northern Bypass, Kampala
policeLæs mere

Kimwanyi Police Post

Kimwanyi Police Post Road, Kampala
policeLæs mere

Uganda Police Professional Standards Unit

Kampala
policeLæs mere

Kalerwe Police Station

Kalerwe, Kampala
policeLæs mere

Makerere University Police Station

Wandegeya, Kampala
policeLæs mere

Bugema police post

Mugazi Awongererwa Road, Kampala
policeLæs mere

Wandegeya Police Station

Bombo Road, Kampala
policeLæs mere

Kisaasi Flyover Police Post

Kampala
policeLæs mere

Police Post

Yusuf Lule Road, Kampala
policeLæs mere

Kololo Police Post

24 Upper Kololo Terrace, Kampala
policeLæs mere

Kikaaya Police station

Bahai Road, Kampala
policeLæs mere

Makerere New Police Uniport

Kampala
policeLæs mere

Uganda Police Force

Yusuf Lule Road, Kampala
policeLæs mere

Uganda Police Headquarters

Katalima, Kampala
policeLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning