Sko butik i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
01:14:53

Bata Shoe Company

John Babiha (Acacia) Avenue, Kampala
shoe_storeLæs mere

Her Fashion Box Uganda

Kisementi, Crane Plaza, Shop G07, Kampala
shoe_storeLæs mere

London Shoppers

Kaggwa Sam Mabirizi complex shop no G54, Uganda., Kampala
shoe_storeLæs mere

TH Enter Limited

Plot 2-4 Wampewo Avenue, Kampala
shoe_storeLæs mere

B.D Shoe Centre

Jinja Road Jinja Road, Kampala
shoe_storeLæs mere

Mind Yo Shoe Ltd

Plot 38/P.O.Box 1765 William Street, Kampala
shoe_storeLæs mere

Bata Shoe Company

Kyaggwe Road, Kampala
shoe_storeLæs mere

Balson Shoe Center

Located at Kabulago Road Next to Tirupat Mazima Mall Opposite Quality Hill/Cuts, Kampala
shoe_storeLæs mere

INS ORTHOTICS LTD

Prism Building, Kampala Road, Kampala
shoe_storeLæs mere

OBshoes and leather crafts ltd

Pilkington Road, Kampala
shoe_storeLæs mere

London Shoe Centre

Kampala Road, Kampala
shoe_storeLæs mere

Wills Shoe Centre

Kampala Road, Kampala
shoe_storeLæs mere

Shoe Barrel

Johnston Street, Kampala
shoe_storeLæs mere

Street Feet Shoes

Wilson Road, Kampala
shoe_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning