Simba Automotives Limited i Kampala

Åben kort
Lokal tid:
00:47:14
Lukket

🕗 Åbningstider

SøndagLukket
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Plot No. 84, Kira road Opposite City Oil Petrol, P.O.Box 24281, Kampala - Uganda, Kamwokya - Kampala, Kampala, Uganda
Kontakter telefon: +256 756 670579
Hjemmeside: www.simbaautomotives.com
Latitude: 0.3456, Longitude: 32.585347
Større kort og vejledning

Kommentar 4

 • Paul Magandazi

  Paul Magandazi

  ::

  Quality ( high class )

 • Krishna Shukla

  Krishna Shukla

  ::

  you guys have excellent motor bikes and i am impressed with the bikes theses bikes are very good bikes

 • krishna shukla

  krishna shukla

  ::

  hello i am a very impressed by all the hard work they do and the kindness of everybody who works there i recommend if you want to buy a motorbike in Africa thats the place to get one

 • simba automotives

  simba automotives

  ::

  You could say that since we are reviewing our own business, we wont be fair with ourselves so we invite more clients to walk in our show room and experience the best service from the best two wheeler industry here in Uganda. And we do encourage honest reviews here for all current clients be sure to let us know what your experience is so far.

Nærmeste Cykel butik:

Bicycle House

Sikh Road, 6 Market Street, Kampala
bicycle_storeLæs mere

Jupiter Impex Limited

B 36, Energy Center, Market Street, Kampala
bicycle_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning