Spa i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
01:34:36

Soothing Spot Spa

Kira Road, Kampala
spaLæs mere

Asedorah Spa

Plot 5 Katego Kamokya. Tagore Crescent
spaLæs mere

Soothing Spot Spa

John Babiha (Acacia) Ave 2nd Floor, Roof Top Parking, Kampala
spaLæs mere

Royal Natural Health Beauty Pavilion

1118, Kyebando - Kisalosalo Road, Kampala
spaLæs mere

Fairway Hotel & Spa

Plot 1, Kafu Road, Nakasero,, Kampala
spaLæs mere

The Mackinnon Suites Kampala

15, Mackinnon Road, Kampala
spaLæs mere

Soothing Spot Spa

Yusuf Lule Road, Kampala
spaLæs mere

Positive Emotions Fitness and Spa

Plot 64-84, Yusuf Lule Road, 3rd Floor, Garden City Mall, Kampala
spaLæs mere

Essence Spa Lounge

Ntinda Shopping Centre Basement Floor, Shop No. A08, Ntinda Road, Kampala
spaLæs mere

Avane Cosmetic Clinique & MediSpa

Lugogo By-Pass, Kampala
spaLæs mere

Kampala massage center

Sixth Street, Kampala
spaLæs mere

Happy Feet Beauty Spa

Kigowa, Kampala
spaLæs mere

Tranquility Spa

Ntinda, Kampala
spaLæs mere

Brushers Beauty Spot

Shumuk House, Kampala
spaLæs mere

Love And Beyond

Charles Lwanga Road, Kampala
spaLæs mere

Maisher Spa

Bandali Close, Kampala
spaLæs mere

Body & Mind Golden Spa

Krish Mall,, Spring Road, Kampala
spaLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning