Taxaholdeplads i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:09:36

Nsooba Taxi Stage

nsoba stage, Kampala
taxi_standLæs mere

Doctors Village Taxi Stand

Mulago, Kampala
taxi_standLæs mere

Nsooba Taxi Stage

Kisingiri Street, Kampala
taxi_standLæs mere

Nsooba Central Taxi Stage

28 Kommboga-Bahai-Kyadondo Road, Kampala
taxi_standLæs mere

Gayaza Car Stand

Binaisa Road, Kampala
taxi_standLæs mere

Banada Coperatives Taxi Stage

Gayaza -Kampala Road, Kampala
taxi_standLæs mere

Kalerwe -Kawempe Taxi Stand

Kampala
taxi_standLæs mere

Bwaise Taxi Stand

Wampewo Village Road, Kampala
taxi_standLæs mere

Uganda Taxi Operators and Drivers Association Stand

Kampala
taxi_standLæs mere

Kavule Taxi Stage

Bombo Road, Kampala
taxi_standLæs mere

Gayaza Taxi Stand 2

Bombo Road, Kampala
taxi_standLæs mere

Mambule Stage

Gayaza -Kampala Road, Kampala
taxi_standLæs mere

Wandegeya Taxi Stand

Haji Musa Kasule Road, Kampala
taxi_standLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning