Rejsebureau i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:24:17

SHAMMAH TOURS AND TRAVEL BUREAU LTD

Mukwano Center Ben Kiwanuka Street Level 1 Shop A/F/09, Kampala
travel_agencyLæs mere

Teens Travel Eagle

Old Kira Road, Kampala
travel_agencyLæs mere

Snook Travel Bureau

45 Bukoto Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

Wild Whispers Africa

Box 8872 Kampala Plot, 19 Bukoto Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

Insight Safari Holidays

Box 8753 Kampala Plot, 19 Bukoto Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

Kombi Nation Tours

13 Bukoto Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

World Ventures limited

Kabusu Rubaga Road Kibirige Motel Building Block 16, Plot 536 Kabusu Rubaga First Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

Africa Adventure Vacations

74 Kanjokya Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

Able Safaris Ltd

Kamwokya, Plot 79 Bukoto Street, Kampala
travel_agencyLæs mere

GoExplore Safaris | Luxury African Safaris

Prince Charles Drive, Kampala
travel_agencyLæs mere

Ark flight tours and travel

19 John Babiha (Acacia) Avenue, Kampala
travel_agencyLæs mere

Prime Safaris & Tours ltd

50m off Kubiiri round about, Gazaya road P.O.Box 16373,, Kampala
travel_agencyLæs mere

Kampala City Trekkers Uganda Ltd

Wandegeya, +256787175489n
travel_agencyLæs mere

Safari Eye Ltd

Plot 26C Lumumba Avenue/P.O. Box 2972 Lumumba Avenue, Kampala
travel_agencyLæs mere

Instinct Safaris Limited

P.O.Box: 36691, Lower Kololo Terrace Rd., Kampala, Kampala
travel_agencyLæs mere

TEIRRAH TRAVELS

KAMPALA PLOT 26A UPPER KOLOLO,TERRACE RD Upper Kololo Terrace, Kampala
travel_agencyLæs mere

Tour and Travel Centre Ltd

Plot 35, Lumumba Avenue, Kampala
travel_agencyLæs mere

UCOTA Offices

Bukoto Kira Road, Kampala
travel_agencyLæs mere

Jacana Safari Lodge

Unit 8, Plot 1-3 Coral Crescent, Lower Kololo/P.O. Box 2288 Lower Kololo Terrace Road, Kampala
travel_agencyLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning