Kunstgalleri i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
15:18:47
Umoja Art Gallery

Umoja Art Gallery

91 Kira Road, Kampala
art_galleryLæs mere
AKA Gallery

AKA Gallery

44 Bukoto Street, Kampala
art_galleryLæs mere

Asante Art Gallery

Kira Lane, Kampala
art_galleryLæs mere
Afriart Gallery Kira Rd

Afriart Gallery Kira Rd

Kenneth Dale, Kampala
art_galleryLæs mere
Karibu Art Gallery Jjuuko Hoods

Karibu Art Gallery Jjuuko Hoods

Kampala
art_galleryLæs mere

Karibu Art Gallery

Off, Bukoto Kisasi Road, Kampala
art_galleryLæs mere
Ujuzi Art Gallery

Ujuzi Art Gallery

Bukoto Kisasi Road, Kampala
art_galleryLæs mere

The Twine Heritage

Bombo Road, Kampala
art_galleryLæs mere
Nommo Gallery

Nommo Gallery

Plot 4, Victoria avenue Nakasero, next to State Lodge Victoria Avenue, Kampala
art_galleryLæs mere
Doddridge Art Studio

Doddridge Art Studio

18Y Kagugube zone, Makerere
art_galleryLæs mere

AKA Gallery

Plot 28 / P.O Box 926 Hannington Road, Kampala
art_galleryLæs mere
Ntinda Art Gallery - Studio 21

Ntinda Art Gallery - Studio 21

Ntinda, Kampala
art_galleryLæs mere

Zimbe Collection Showroom

Bukenya Zone, Kampala
art_galleryLæs mere

Moses Magala and Company Limited

Plot 31 Nasser Road, Kampala
art_galleryLæs mere
Vale Arts Printing Solutions

Vale Arts Printing Solutions

Kawempe Ttula Road, Kampala
art_galleryLæs mere

Department of Art and Industrial Design Gallery

Kyambogo, Kampala
art_galleryLæs mere
Kara Arts

Malik B Arts and Designs

Banda, Kampala
art_galleryLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning