Restaurant i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
00:56:47

Humphrey's Diner

Makerere kagugube opp Pearl View Hostel between Nana & LDC, Kampala
restaurantLæs mere

China Plate Kitchen Restaurant

Kampala
restaurantLæs mere

Luwombo Restaurant Kamwokya

Kampala
restaurantLæs mere

Luwombo Best Restaurant

Tufnell Drive, Kampala
restaurantLæs mere

Malabar Kitchen Restaurant

Kisimenti, Kampala
restaurantLæs mere

The Red Apple Cafe and Restaurant

66 Bukoto Street, Kampala
restaurantLæs mere

Hi Point Bar And Restaurant

plot 28, Bukoto Street, Kampala
restaurantLæs mere

Glaciers Bar & Restaurant

83 Bukoto Street, Kampala
barLæs mere

La Fontaine restaurant

6 Bukoto Street, Kampala
restaurantLæs mere

Godinah Guest House

Kayunga Road, Kampala
restaurantLæs mere

Papi's Stone Oven Pizzaria

Bukoto Street, Kampala
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning