Logi i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
00:38:40

Chez Johnson Hotel

kayongo edward makerere hillroad nakulabye, Uganda., Kampala
lodgingLæs mere

Kampala City View Guest House

Plot 7/P.O.Box 3494 Off Mawanda Road, Kampala
lodgingLæs mere

Vision 2020

Nakulabye, next to total petrol station Mawanda Road, Kampala
lodgingLæs mere

Modest Inn

Plot 213, Mawanda Road/P.O. Box 10248 Mawanda Road, Kampala
lodgingLæs mere

Sheraton Hotel

Kampala Sheraton Hotel, Kampala
lodgingLæs mere

Wandegeya Jb Hostel

wandegeya
lodgingLæs mere

CBA Conference 11

Northern Bypass, Kampala
lodgingLæs mere

Kamwokya Centre

Kamwokya, Kampala
lodgingLæs mere

Hotel Acacia City

Plot 92 Kira Road, Kampala
lodgingLæs mere

Kampala Premier Inn

Plot 92 Kira Road, Kampala
lodgingLæs mere

Nyumba 591

New Mulago Hill Road, Kampala
lodgingLæs mere

Fat Cat

18 Kanjokya Street, Kampala
lodgingLæs mere

Luhan Suties Jinja

Kayunga Road, Kampala
lodgingLæs mere

Fat Cat Backpackers Ltd

13 Bukoto Street, Kampala
lodgingLæs mere

Tagore Apartments

Mawada Road, Kampala
lodgingLæs mere

Two bedroom apartment, Mawanda road

Mawanda Road, Kampala
lodgingLæs mere

Ni Nyumba Guest House

Kampala
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning