Vasketøj i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
00:38:23

Spot Clean Dry Cleaners, Acacia Mall

Kisimenti, Kampala
laundryLæs mere

Master's Proffessional Cleaners

Kampala
laundryLæs mere

Star Dry Cleaning

Nkiizi Road, Kampala
laundryLæs mere

Clean King Laundry Services

Kampala
laundryLæs mere

KwikWash Launderette

Katanga, Kampala
laundryLæs mere

Dunwell DryCleaners

Wandegeya makerere University branch off, Kampala
laundryLæs mere

Master Dry Cleaner

Bombo Road, Kampala
laundryLæs mere

7star Cleaning Services

402, Ham Towers, Makerere Hill Road, Kampala
laundryLæs mere

Proclean Services Limited

Kampala
laundryLæs mere

Apex Dry Cleaners

Kampala Road, Kampala
laundryLæs mere

Executive Dry Cleaners

Kampala Road, Kampala
laundryLæs mere

White Rose Dry Cleaners

Kampala Road, Kampala
laundryLæs mere

Smile Dry Cleaners and Laundry

Wilson Road, Kampala
laundryLæs mere

Dazzler Dry Cleaners

Wilson Road, Kampala
laundryLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning