Hospital i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
14:12:19

Kitante Health Center

Mawanda Road, Kampala
hospitalLæs mere

Kitante Medical Center

Plot 641, Mawanda Road, Kamwokya, Kampala
hospitalLæs mere

Zam Zam Medical Center

Plot 489, Church to Church, Road
hospitalLæs mere

Kawempe City Council Hospital, Kampala, Uganda

City Council Hospital,, Kampala
hospitalLæs mere

Hope Clinicxs

Kamwokya, Kampala
hospitalLæs mere

Kamwokya Medical Center

Kira Road, Kampala
hospitalLæs mere

Aga Khan University Hospital Medical Centre

Uganda, Northern Bypass, Kampala
hospitalLæs mere

Sarec Medicare Centre

Mawanda Road, Kampala
hospitalLæs mere

Dental Trendz

Bukoto Street, Kampala
hospitalLæs mere

Trust Health Services

41 Bukoto Street, Kampala
hospitalLæs mere

The Orthodontic Clinic

Plot 77 / P.O Box 5482 Bukoto Street, Kampala
hospitalLæs mere

PANORAMA MEDICAL CENTER

101 Kira Road, Kampala
hospitalLæs mere

DIspensary

Cooper Road, Kampala
hospitalLæs mere

Marina Dental Care

Mulago, Kampala
hospitalLæs mere

Basil's dental clinic kampala

Kampala
hospitalLæs mere

UNIVIC Medical Centre

54 Kira Road, Kampala
hospitalLæs mere

World Polyclinic

6B, Prince Charles Drive, Kampala
hospitalLæs mere

Codeclinic

29 Kira Road kamwokya(KCC Flats), Kampala
dentistLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning