Kommunen i Uganda

Åben kort
Lokal tid:
01:36:59

TLScontact Kampala

Block A, Victoria Court, Old Kira Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

United Kingdom Visa and Immigration Visa Application Centre

Old Kira Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

Uganda Medical and Dental Practitioners Council

Block 5 Plot 442, Kafeero Zone Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

Uganda Broadcasting Coorporation Mast

Kololo Hill Lane, Kampala
local_government_officeLæs mere

Interpol Offices

Plot 12, Mabua Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

The Government Analytical Laboratory

Central Kampala
premiseLæs mere

Coordinating office for control of Trypanosomiasis In Uganda

Buganda Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

NIRA Headquarters

Upper Kololo Terrace, Kampala
local_government_officeLæs mere

Uganda Blood Transfusion Services

Nakasero Hill Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

Internal Security Organization

Kyagwe Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

Uganda Road Fund

24 Lumumba Avenue, Kampala
local_government_officeLæs mere

IRC International Rescue Committee Uganda

Kampala
local_government_officeLæs mere

Moto Adv Uganda Limited

Makerere Hill Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

External Security Organization

Hannington Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

National Planning Authority

Corydon Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

Ropani International Limited

Plot 14, Bombo Road, Kampala
local_government_officeLæs mere

Meteorological Department

Kampala
local_government_officeLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning