Punkt af interesse nær ved 0.341892, 32.588637

Åben kort
Lokal tid:
01:17:59

Kyadondo Rugby Club

Jinja Road, Kampala
point_of_interestLæs mere

Naguru China AID Hospital

Naguru Road, Kampala
hospitalLæs mere

Egypt Air

Russel Road Nkurumah Road, Kampala
point_of_interestLæs mere

World Bank - Uganda Country Office

Rwenzori House, Plo1, Lumumba Avenue/P.O. Box 4463 Lumumba Avenue, Kampala
bankLæs mere

Landmark View Hotel

Plot no. 1261, Muyenga, Kampala, Kampala City
lodgingLæs mere

Tick Hotel

Bombo Road, Ketifalawo, Kawempe, Kampala
lodgingLæs mere

House Of Nana

Kyaggwe Road, Kampala
clothing_storeLæs mere

Shangri-la Hotel Kampala

P.0. Box 11726 Kampala / Plot 8/10 Ternan Avenue, Nakasero Kampala
lodgingLæs mere

Zai Plaza

Luwum Street, Kampala
point_of_interestLæs mere

Nakasero Complex

Nakivubo Road, Kampala
shopping_mallLæs mere

EMKA House

Bombo Road, Kampala
point_of_interestLæs mere

Nalule Arcade

Dastur Street, Kampala
shopping_mallLæs mere

Speke Hotel

Nile Avenue Kimathi Avenue, Kampala
atmLæs mere

📑 Alle kategorier i Uganda

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning